Dziennik Wileński, R. 1, nr 243 (22 listopada 1916)

czasopisma regionalne i lokalne polskie