Kurjer Poznański, R.11, nr 207 (10 września 1916) + dod.

gazety polskie

Ocena społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej z wy…
Kurjer Poznański, R. 15, nr 145 (27 czerwca 1920)
Kurjer Poznański, R. 15, nr 144 (26 czerwca 1920)
Kurjer Poznański, R. 15, nr 134 (15 czerwca 1920)