Kurjer Poznański, R.11, nr 204 (7 września 1916) + dod

gazety polskie