Kurjer Poznański, R.11, nr 181 (10 sierpnia 1916) + dod.

gazety polskie