Kurjer Poznański, R.11, nr 177 (5 sierpnia 1916) + dod.

gazety polskie