Kurjer Poznański, R.11, nr 176 (4 sierpnia 1916) + dod.

gazety polskie