Kurjer Poznański, R.11, nr 174 (2 sierpnia 1916) + dod.

gazety polskie