Kurjer Poznański, R.11, nr 169 (27 lipca 1916) + dod.

gazety polskie