Kurjer Poznański, R.11, nr 163 (20 lipca 1916)

gazety polskie