Kurjer Poznański, R.11, nr 151 (6 lipca 1916) + dod.

gazety polskie