Kurjer Poznański, R. 10, nr 169 (28 lipca 1915)

gazety polskie