Kurjer Poznański, R. 10, nr 155 (11 lipca 1915)

gazety polskie