Kurjer Poznański, R. 10, nr 139 (22 czerwca 1915)

gazety polskie