Kurjer Poznański, R. 10, nr 134 (16 czerwca 1915)

gazety polskie