Kurjer Poznański, R. 10, nr 131 (12 czerwca 1915)

gazety polskie