Kurjer Poznański, R. 10, nr 125 (5 czerwca 1915)

gazety polskie