Obwieszczenie. [Inc.:] Wskutek reskryptu c. k. Namiestnictwa z dnia 23.X.1917. L. 23.981/Ad podaję do publicznej wiadomości, że c.k. Namiestnictwo odwołało swe wyjątkowe zarzadzenie z dnia 28./IV.1917... ... w myśl którego zezwolono "aż do odwołania" na podawanie w przedsiebiorstwach gospodnio-szynkarskich, gospodach, kawiarniach, mleczarniach, barach i t.pl cukru do osładzania napoi [...] : we Lwowie, dnia 30/X. 1917

druki ulotne