Obwieszczenie. [Inc.:] Na skutek rozporządzenia c. i k Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego E. No 404000/16 zarządza się co następuje: I. Ceny wytyczne, względnie maksymalne. Dla wymienionych poniżej towarów wyznacza się na czas od 1 do 31 Lipca 1917 roku następujące ceny wytyczne, względnie maksymalne [...] : Piotrków, dnia 1. Lipca 1917 roku = Kundmachung. [Inc.:] Zufolge Verordnung des k. u. k. Militär-General-Gouvernements E. No 40400/16 wird folgendes angeordnet: I. Richt-bezw. Höchstpreise. Für die nachstehenden Waren werden für die Zeit vom 1. bis 31. Juli 1917 folgende Richts- bezw. Höchstpreise festgesetzt [...]

druki ulotne