Obwieszczenie. [Inc.:] By uchronić bydłostan w powiecie warszawskim, ziemskim od zagłady, kierować się należy następującemi zasadami przy kupnie i sprzedaży [...] : Warszawa, dnia 10 stycznia 1916 r. = Bekantmachung. [Inc.:] Um den Viehbestand im Kreise Warschau-Land vor der Vernichtung zu bewahren, sollen folgende Gesichtspunkte beim Ein- und Verkauf massgebend sein [...]

druki ulotne