Towarzysze! Robotnicy! [Inc.:] Po raz to pierwszy od chwili wybuchu barbarzyńskiej wojny obchodzić będziemy nasze doroczne święto robotnicze w podniosłym nastroju otuchy i wiary w bliski już dzień walki o swe wyzwolenie [...] : Warszawa, w kwietniu 1917 r.

druki ulotne