Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy : sprawozdanie za ... rok budżetowy, 1932/33

sprawozdania