Szczegółowe warunki pracy i płacy w Przedsiębiorstwie Tramwaje i Autobusy m.st. Warszawy

regulaminy

Legitymacja służbowa dla pracownika autobusowego Spółdzielni Nr ...
[Inc.:] Obok licznych spraw, jakie Zw. Wł. Dor. Sam. prowadzi w obronie zagrożonego bytu w…
Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy : sprawozdanie za ... rok budżetowy, 1935/36
Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy : sprawozdanie za ... rok budżetowy, 1929/30