Kurjer Warszawski., R.118, nr 113 (26 kwietnia 1938) - wyd. poranne

gazety polskie