Kurjer Warszawski., R.115, nr 273 (5 października 1935) - wyd. wieczorne

gazety polskie