Kurjer Warszawski., R.115, nr 258 (20 września 1935) - wyd. wieczorne

gazety polskie