Kurjer Warszawski., R.115, nr 229 (22 sierpnia 1935) - wyd. wieczorne

gazety polskie