Kurjer Warszawski., R.115, nr 228 (21 sierpnia 1935) - wyd. wieczorne

gazety polskie