Kurjer Warszawski., R.115, nr 224 (17 sierpnia 1935) - wyd. wieczorne

gazety polskie