Kurjer Warszawski., R.115, nr 219 (12 sierpnia 1935) - wyd. wieczorne

gazety polskie