Kurjer Warszawski., R.115, nr 214 (7 sierpnia 1935) - wyd. wieczorne

gazety polskie