Kurjer Warszawski., R.115, nr 213 (6 sierpnia 1935) - wyd. wieczorne

gazety polskie