Kurjer Warszawski., R.112, nr 352 (21 grudnia 1932) - wyd. wieczorne

gazety polskie