Kurjer Warszawski., R.112, nr 338 (7 grudnia 1932) - wyd. wieczorne

gazety polskie