Kurjer Warszawski., R.112, nr 334 (3 grudnia 1932) - wyd. wieczorne

gazety polskie