Kurjer Warszawski., R.110, nr 198 (22 lipca 1930) - wyd. wieczorne

gazety polskie