Kurjer Warszawski., R.110, nr 195 (19 lipca 1930) - wyd. wieczorne

gazety polskie