Kurjer Warszawski., R.110, nr 187 (11 lipca 1930) - wyd. wieczorne

gazety polskie