Kurjer Warszawski., R.110, nr 182 (6 lipca 1930) + dod.

gazety polskie