Kurjer Warszawski., R.110, nr 169 (23 czerwca 1930) - wyd. wieczorne

gazety polskie