Kurjer Warszawski., R.110, nr 143 (27 maja 1930) - wyd. wieczorne

gazety polskie