Kurjer Warszawski., R.110, nr 137 (21 maja 1930) - wyd. wieczorne

gazety polskie