Kurjer Warszawski., R.110, nr 133 (17 maja 1930) - wyd. wieczorne

gazety polskie