Kurjer Warszawski., R.110, nr 122 (6 maja 1930) - wyd. wieczorne

gazety polskie