Kurjer Warszawski., R.110, nr 118 (1 maja 1930) - wyd. wieczorne

gazety polskie