Kurjer Warszawski., R.110, nr 116 (29 kwietnia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie