Kurjer Warszawski., R.110, nr 112 (25 kwietnia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie