Kurjer Warszawski., R.110, nr 107 (18 kwietnia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie