Kurjer Warszawski., R.110, nr 104 (15 kwietnia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie