Kurjer Warszawski., R.110, nr 100 (11 kwietnia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie