Kurjer Warszawski., R.110, nr 92 (3 kwietnia 1930) - wyd. poranne

gazety polskie